Resurs wozkow widlowych 2 - Resurs wózków widłowych – czy można go obliczyć samodzielnie?

Resurs wózków widłowych – czy można go obliczyć samodzielnie?

Resurs jest pojęciem doskonale znanym użytkownikom wózków widłowych i innych urządzeń transportu bliskiego (oznaczonych UTB). Określa dokładną ilość czasu przepracowanego przez maszynę i liczbę cykli, które zostały wykonane. Z uwagi na kontrolę resursu przez Urząd Dozoru Technicznego wielu operatorów zastanawia się, czy mogą samodzielnie sprawdzić jego przebieg.

Co jest wymagane do wyliczenia resursu?

Diagnostyka pojazdu powinna opierać się na obiektywnych danych, które można dokładnie zweryfikować. Aby profesjonalnie obliczyć wartość wskaźnika określającego zdolność użytkową UTB, należy dysponować kompletem dokumentów:

 • specyfikacją techniczną pojazdu – powinna opisywać obecny stan techniczny w szczegółowy sposób,
 • dokładnymi danymi na temat wykonanych cykli pracy maszyny,
 • czasem eksploatacji urządzenia,
 • sposobem wykorzystania pojazdu – pozwala to lepiej oszacować zużycie pojazdu,
 • dodatkowymi danymi technicznymi.

W przypadku gdy producent wózka nie podał żadnych istotnych danych, należy zwrócić się z zapytaniem do dystrybutora sprzętu lub wykwalifikowanego konsultanta, który pozwoli określić stopień zużycia resursu zgodnie z rzeczywistym stanem pojazdu.

Jak wygląda obliczenie resursu?

Jest to szczegółowy przegląd urządzenia połączony z weryfikacją dokumentacji. Wykonuje go specjalista, który sprawdza przydatność pojazdu. W razie dopatrzenia się nieprawidłowości badanie kończy się wynikiem negatywnym i pojazd nie nadaje się do dalszego użytkowania. W trakcie kontroli sprawdzane są następujące elementy:

 • stan techniczny mocowań i cięgien,
 • układy elektryczne,
 • weryfikacja geometrii osi,
 • poprawność momentów dokręcania,
 • mechanizmy przekładniowe,
 • układy mechaniczne,
 • porównanie zapisów eksploatacyjnych i konserwacyjnych pojazdu.

Przegląd UTB jest przeprowadzany w oparciu o specjalny protokół, w którym zapisywane są wszystkie wyniki i obiekcje kontrolującego. W przypadku gdy wózek widłowy nie miał tego badania, to według rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii należy postępować według aktualnej wiedzy technicznej i najlepszych praktyk inżynierskich.

Sprawdzanie resursu jest czynnością, która wymaga bardzo specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Powinna być wykonywana przez doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników, którzy posiadają uprawnienia UDT. Tylko na podstawie ich opinii i wyników badania można dopuścić pojazd do bezpiecznej eksploatacji.

Zostaw kontakt!

Udostępnij artykuł

Skopiuj link do pamięci

Kopiuj