Żurawie

a) Żurawie przenośne (HDS)
b) Żurawie przewoźne
c) Żurawie stacjonarne
d) Żurawie samojezdne
e) Żurawie szynowe
f) Żurawie wieżowe

Żurawie

Naprawy spawalnicze żurawi

W naszej ofercie znajdują się m.in. profesjonalne naprawy spawalnicze żurawi. Zadbamy o kompleksową obsługę klienta oraz przywrócenie jego sprzętowi funkcjonalności oraz dobrego stanu technicznego. Prace przeprowadzane są w zgodzie z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego, Transportowego Dozoru Technicznego i Wojskowego Dozoru Technicznego. Ponadto uzgodniona i zaakceptowana przez odpowiedni organ dozorowy technologia naprawy pozwala przywrócić żurawia do eksploatacji.

Żurawie – charakterystyka

Żuraw to popularna nazwa dla dźwignic wspornikowych. To profesjonalny sprzęt, którego głównym zadaniem jest przenoszenie różnego rodzaju przedmiotów (również o większej masie). Żurawie doskonale sprawdzają się w przenoszeniu, ładowaniu i wyładowywaniu, a także przesuwaniu. Z powodzeniem wykorzystywane są w przemyśle ciężkim oraz w branżach budowlanej, logistycznej, produkcyjnej i innych.

Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu napraw spawalniczych w takich rodzajach żurawi jak:

  • żurawie przenośne (HDS);
  • żurawie stacjonarne;
  • żurawie przewoźne;
  • żurawie szynowe;
  • żurawie samojezdne;
  • żurawie wieżowe.

Zakres prac

Posiadamy doświadczenie w realizacji napraw spawalniczych metalowych elementów konstrukcji żurawi różnego typu. Z powodzeniem naprawimy uszkodzenia oraz pęknięcia eksploatacyjne, a także przeprowadzimy profesjonalną i bezpieczną modyfikację konstrukcji nośnej żurawia. Do częstych realizacji należy spawanie podpory urządzenia. Przeprowadzamy kompleksową usługę łącznie z identyfikacją problemu, przygotowaniem dokumentacji projektowej i powykonawczej z odbiorem UDT.

Przeprowadzamy naprawy spawalnicze UDT, WDT i TDT elementów tj. wysięgniki, ramy, kabiny, podstawy i wieże żurawi, uwzględniając specyfikę każdego z tych urządzeń. Jesteśmy w stanie przeprowadzić też niezbędne modernizacje lub wykonać nowe elementy niezbędne do dalszego funkcjonowania urządzeń.

Szczegółowy zakres prac uzgadniany jest indywidualnie z klientem, po czym przygotowywana jest wycena.

Doświadczenie na rynku

Posiadamy niezbędne doświadczenie i sprzęt, aby przeprowadzić dokładną diagnostykę uszkodzeń oraz stanu technicznego żurawi w zakresie ich poszycia i metalowych elementów konstrukcyjnych, np. podpór. Po przeprowadzonej diagnostyce zaproponujemy zakres prac naprawczych i po przygotowaniu indywidualnej wyceny, przeprowadzimy je na potrzeby klienta. Nasze realizacje charakteryzują się najwyższą rynkową jakością. Ponadto na każdą z nich dajemy gwarancję na okres od 6 do 12 miesięcy, w zależności od zakresu przeprowadzonych prac. Warunki jej świadczenia zostaną przedstawione w indywidualnej ofercie. Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami.