Resurs TDT

Resurs TDT

Resurs pozwala na ustalenie bezpiecznego okresu zdolności użytkowej konkretnego urządzenia.  Przekroczenie tej wartości skutkuje wyłączeniem sprzętu z eksploatacji. Od grudnia 2019 roku inspektor dokonujący kontroli w Twoim zakładzie poprosi Cię o przedstawienie resursu dla wykorzystywanych urządzeń.

Obliczanie resursu – skorzystaj z usług naszego serwisu w Warszawie

Oprócz prac związanych z serwisem i modernizacją wózków widłowych, zajmujemy się również wyznaczaniem resursu dla wszelkich urządzeń nadzorowanych przez UDT, TDT a także WDT. Zajmujemy się zbieraniem dokumentacji, ustalamy brakującą historię eksploatacji dla dowolnego urządzenia. Nasze umiejętności i doświadczenia dają gwarancję pozytywnych rezultatów w przypadku kontroli ze strony dozoru technicznego.

Przekroczenie wartości granicznych resursu wymaga przeprowadzenia przeglądu specjalnego. Bierzemy czynny udział we wszystkich pracach dokumentacyjnych i modernizacyjnych do obsługi urządzeń.