Widły do wózków widłowych

Widły do wózków widłowych

Widły to jeden z najbardziej newralgicznych elementów wózków widłowych. To na nich opiera się transportowany ładunek, przenosząc na stalowe widły swój ciężar. Od ich solidności i prawidłowego wykonania, zależy sprawna praca i bezpieczeństwo operatora. Widły wózków ulegają naturalnemu zużyciu w czasie ich eksploatacji. Uszkodzenia mechaniczne, obciążenia, a także ewentualne wady materiałowe mogą powodować mikropęknięcia stali, które z czasem przybierają coraz większe rozmiary. Konsekwencją tego mogą być pęknięcia wideł, uniemożliwiające dalsza pracę. W takim przypadku nie pozostaje nic innego, jak dokonać wymiany starych wideł na nowe, w pełni sprawne.

Firma Lubritech zajmuje się produkcją wideł na zamówienie.

Wykonujemy widły wg specyfikacji producenta oraz na indywidualne zamówienia, zgodnie z określonymi wymiarami lub przesłanym projektem. Widły do wózków widłowych produkujemy również na wzór dostarczonych nam elementów lub na podstawie ich numerów seryjnych. Do produkcji wideł do wózków stosujemy najlepsze gatunki stali, gwarantujące długie i bezawaryjne użytkowanie, a także ochronę przed korozją.

Używanie wideł z widocznymi uszkodzeniami lub takich, co do których istnieje podejrzenie uszkodzenia, może powodować duże zagrożenie. Nie tylko dla operatora wózka, ale również jego otoczenia. Pęknięcie wideł grozi niekontrolowanym upadkiem ładunku i utratą stabilności wózka. Może to doprowadzić do jego przewrócenia i przygniecenia operatora i postronnych osób. Wymiana wideł na nowe jest jedną z czynności eksploatacyjnych, o których nie można zapominać podczas użytkowania wózków widłowych.

W naszej firmie można zamówić każdy rodzaj wideł, w tym:

  • Widły standardowe,
  • Widły składane,
  • Widły teleskopowe,
  • Widły z zawieszeniem lub bez zawieszenia.
  • Widły ze specjalną powierzchnią: ochronną, antystatyczną, antypoślizgową,
  • Widły mocowane śrubami lub sworzniem,
  • Widły odwrócone,
  • Widły podcięte,
  • Przedłużki do wideł,
  • Widły do ładowarek.

Wszystkie widły produkujemy zgodnie z obowiązującymi normami ISO 13284 oraz  PN-EN ISO 12100 -1/-2, zapewniającymi trwałość, bezpieczną eksploatacją i zgodność z dostępnymi na rynku wózkami.