Resurs UTB

Resurs UTB

Od grudnia 2019 roku w czasie kontroli inspektor Urzędu Dozoru Technicznego poprosi Cię o przedstawienie resursu UTB. Jeśli nie okażesz takiego dokumentu, właściwa diagnostyka urządzenia w ogóle nie zostanie przeprowadzona, a pojazd zostanie wyłączony z użytku. Nie narażaj swojego przedsiębiorstwa na straty! Zgłoś się do nas, aby szybko otrzymać stosowne zaświadczenie. 

SPECJALISTA DS. RESURSU UTB
WOJCIECH BORKOWSKI  
519 671 107

Co to jest resurs?

Resurs jest określeniem odnoszącym się do wyznaczania granicznych parametrów, wykorzystywanych do identyfikacji i oceny stanu technicznego Urządzeń Transportu Bliskiego (UTB) określanych za pomocą ilości cykli pracy i obciążenia. Resurs w myśl Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji Urządzeń Transportu Bliskiego, wprowadza konieczność odtworzenia historii eksploatacji UTB. Jest to niezbędne do przeprowadzenia oceny stanu technicznego.

W praktyce resurs wykonywany jest w celu określenia bezpiecznego okresu użytkowania Urządzeń Transportu Bliskiego (UTB), bez względu na znajomość lub nieznajomość ich historii eksploatacji. Bezpieczny okres eksploatacji wyznaczany jest dla UTB ilością cykli pracy, a dla mechanizmów liczbą godzin pracy pod nominalnym obciążeniem. Wszystkie Urządzenia Transportu Bliskiego, które nadzoruje Urząd Dozoru Technicznego powinny zatem przejść resurs.

Resurs UTB – czy jest się czego obawiać?

Nie do końca poznana historia używanych urządzeń UTB budzi u ich właścicieli uzasadniony strach i niepewność o legalność ich dalszego użytkowania. Konieczność obliczenia resursu wydaje się być nieunikniona, a związane z tym koszta i problemy nadal owiane są tajemnicą. Czy rzeczywiście?

Zamów obliczenie resursu w naszej firmie i nie martw się kontrolą UDT

Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze technicznej, konserwacji, modernizacji i naprawach urządzeń UTB. Posiadamy niezbędną wiedzę, umiejętności i uprawnienia UDT, pozwalające wykonać profesjonalny resurs każdej dźwignicy i pozostałych urządzeń podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego. Jeżeli posiadają Państwo w swojej firmie Urządzenia Transportu Bliskiego, obliczenie resursu warto powierzyć nam.

Radzimy sobie w trudnych przypadkach

W sytuacjach, kiedy nie jest możliwe odtworzenie historii eksploatacji urządzeń UTB, obliczenie resursu wydaje się nierealne. Ale nie u nas! W takich przypadkach przeprowadzamy resurs, wykorzystując wszelkie dostępne informacje techniczne na temat eksploatowanych urządzeń. Są to tabliczki znamionowe, dokumentacja z przeglądów i badań technicznych, protokoły z napraw, a także dokumentacja techniczna producenta oraz obowiązujące normy dla wybranych rodzajów maszyn. Dodatkowo, wybrane modele dźwignic fabrycznie są wyposażone w rejestratory widma obciążeń. Ich wyniki również są bardzo pomocne przy wykonaniu resursu.

Urządzenia Transportu Bliskiego – które maszyny objęte są nadzorem UDT?

Urząd Dozoru Technicznego precyzyjnie określa, jakie maszyny są urządzeniami UTB. Należą do nich:

 • suwnice, wciągniki, wciągarki,
 • żurawie stacjonarne, wieżowe, samojezdne i przenośne,
 • układnice magazynowe,
 • dźwigniki prostoliniowe,
 • wyciągi towarowe,
 • podesty ruchome wiszące, masztowe i załadowcze,
 • urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych,
 • schody i chodniki ruchome,
 • wózki jezdniowe podnośnikowe,
 • dźwigi budowlane i małe dźwigi towarowe,
 • dźwignice linotorowe,
 • przenośniki kabinowe i krzesełkowe o ruchu obrotowym.

Resurs i dopuszczenie urządzenia do eksploatacji

Obliczenie resursu wpływa na dalszy przebieg postępowania. Jeśli okaże się, że nie został on przekroczony, urządzenie zostaje dopuszczone do dalszej eksploatacji. Przekroczenie resursu wiąże się natomiast z koniecznością przeprowadzenia przeglądu specjalnego urządzenia. Jeśli zakończy się on pomyślnie, zostanie wyznaczona granica resursu i będziemy mogli bez obaw korzystać z urządzenia. Jeśli jednak przegląd specjalny wykaże nieprawidłowości, trzeba będzie przeprowadzić remont kapitalny. Po jego zakończeniu zostanie wyznaczona nowa data resursu, a urządzenie zostanie dopuszczone do dalszej eksploatacji.

Przegląd specjalny – remont kapitalny

Przegląd specjalny UTB, jak sama nazwa wskazuje, jest szczegółowym przeglądem Urządzeń Transportu Bliskiego, dla których resurs został osiągnięty. Zadaniem przeglądu specjalnego jest potwierdzenie stanu technicznego urządzenia i ewentualne wykonanie napraw lub remontu. Przeprowadzenie przeglądu specjalnego jest niezbędne do tego, by w dalszym ciągu bezpiecznie eksploatować urządzenie.

Przegląd specjalny i jego zakres

Wiele razy spotykamy się z pytaniem, co obejmuje przegląd specjalny. Odpowiedź jest bardzo prosta. Jego zakres jest szczegółowo określony instrukcją eksploatacji urządzenia, dla którego wykonano resurs. Co jednak w przypadku, kiedy dla urządzenia nie zachowała się kompletna instrukcja użytkowania? W takich wypadkach zastosowanie mają stosowane normy, wiedza inżynierska i techniczna, analogiczne specyfikacje techniczne i doświadczenie obsługi technicznej. Powyższą interpretację potwierdza również Urząd Dozoru Technicznego.

Do najważniejszych elementów, które obejmuje przegląd specjalny, należą: konstrukcja nośna urządzenia, napęd, instalacje elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne oraz systemy i układy bezpieczeństwa. Nasza firma przeprowadza kompleksowe przeglądy specjalne UTB, posiadając do tego stosowne kwalifikacje i uprawienia Urzędu Dozoru Technicznego. Przegląd specjalny wykonujemy dla dźwignic i większości pozostałych Urządzeń Transportu Bliskiego (UTB).

Protokół z przeglądu specjalnego

Każdy wykonany przez nas przegląd specjalny, zostaje zakończony protokołem. Umieszczamy w nim najważniejsze informacje dotyczące całego procesu, m.in. dane osobowe, kwalifikacje i uprawnienia osób wykonujących przegląd, stosowane normy i kryteria oceny, wyniki przeglądu oraz zalecenia dotyczące remontu kapitalnego i jego zakresu.

Remont kapitalny po przeglądzie specjalnym

Jeżeli przegląd specjalny zaleca przeprowadzenie remontu kapitalnego urządzenia, właściciel może przystąpić do jego realizacji. W przypadku kiedy koszt remontu kapitalnego jest niewspółmiernie wysoki do wartości urządzenia, właściciel może zdecydować o jego złomowaniu. Dotyczy to najczęściej sytuacji, kiedy remontu kapitalnego wymaga cała konstrukcja nośna wykonana ze stali. Wysokie koszty takiego remontu są wówczas nieuzasadnione ekonomicznie (skomplikowana naprawa, trudność ze zdobyciem części zamiennych, wysoki poziom zagrożenia towarzyszący demontażowi elementów itp.).

Ukończony remont kapitalny

Jeżeli remont kapitalny zostanie przeprowadzony zgodnie z zaleceniami protokolarnymi, urządzenie UTB zyskuje nowy resurs, czyli bezpieczny okres eksploatacji. Jego początek jest liczony od daty rozpoczęcia użytkowania po remoncie kapitalnym.

Resurs UTB i przegląd specjalny w firmie Lubritech Warszawa

Jeśli chcesz szybko przeprowadzić resurs UTB, zapraszamy do kontaktu z nami. Udzielimy niezbędnych informacji dotyczących sprawnego wykonania wszystkich czynności związanych z resursem. Firma Lubritech posiada wszystkie wymagane uprawnienia UDT do obliczenia resursu i przeglądów specjalnych. A jak wygląda sama procedura przeprowadzenia resursu w naszej firmie?

 • Wyślij do nas zapytanie z informacją o tym, dla jakiego urządzenia (urządzeń) chcesz wyliczyć rursus. Na tej podstawie będziemy mogli przygotować dla Ciebie ofertę.
 • Po akceptacji oferty prześlemy do Ciebie specjalny arkusz, który trzeba wypełnić zgodnie z załączoną do niego instrukcją. Nie zajmie Ci to więcej niż 10 minut!
 • Kiedy otrzymamy wypełniony plik, przystąpimy do obliczenia resursu, skompletujemy niezbędną dokumentację. Skan dokumentów (opatrzonych stosownym podpisem i pieczątką) oraz fakturę otrzymasz od nas drogą elektroniczną. Od tego momentu masz już stosowne zaświadczenie, które możesz pokazać inspektorowi UDT w razie kontroli.

Jak widzisz, uzyskanie resursu w naszej firmie odbywa się zdalnie, co znacznie ułatwia całą procedurę. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług, a w razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu:

SPECJALISTA DS. RESURSU UTB
WOJCIECH BORKOWSKI  
519 671 107