Naprawy spawalnicze UDT

Naprawa wózków widłowych

Wszelkie rodzaju dźwignice jak i wózki transportowe podczas eksploatacji mogą ulegać zużyciu i awariom. Ponieważ urządzenia te podlegają nadzorowi Urzędu Dozoru Technicznego do ich napraw niezbędne są uprawnienia nadane przez UDT.

Formularz do napraw spawalniczych

Firma Lubritech posiada uprawnienia spawalnicze do naprawy:

 • suwnic,
 • wózków jezdniowych,
 • urządzeń załadowczych, wyładowczych lub podających ładunki w ciągach technologicznych,
 • dźwigników,
 • podestów ruchomych,
 • układnic magazynowych,
 • wciągników,
 • wciągarek,
 • wyciągów towarowych,
 • żurawi przenośnych, przewoźnych, samojezdnych, stacjonarnych, szynowych, wieżowych,
 • dźwignic linotorowych,
 • urządzeń do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych.

Dodatkowo posiadamy uprawnienia UDT pozwalające na modernizacje:

 • wózków jezdniowych,
 • urządzeń załadowczych, wyładowczych lub podających ładunki w ciągach technologicznych.

Mamy bogate doświadczenie w naprawach m.in. karetek, masztów czy urwanych prowadnic w pozycjonerach wózków widłowych. Naprawialiśmy maszty żurawi samojezdnych czy pęknięte ramy konstrukcyjne (nośne) wózków jezdniowych.

Zakres zadań naprawczych i ich technologia są uzgadniane z UDT. Wszystkie dorabiane części przygotowywane są z najwyższą dokładnością ze stali odpowiedniego gatunku. Wykonywane spoiny badane są metodą wizualną VT oraz penetracyjną PT zgodnie z obowiązującymi normami. Wszystko to zapewnia trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowania naprawianych i modernizowanych przez naszą firmę urządzeń.

  dni bez reklamacji

Do sprawdzenia w Urzędzie Dozoru Technicznego