Podesty

a) Podest ruchomy przejezdny (podnośnik koszowy)
b) Podest ruchomy załadowczy
c) Podest ruchomy wiszący
d) Podest ruchomy masztowy

Podesty

Firma Lubritech oferuje profesjonalne naprawy spawalnicze podestów ruchomych. Dzięki temu możliwa jest naprawa uszkodzeń poszczególnych elementów konstrukcyjnych podestów, bez konieczności zakupu nowego sprzętu. Pozwala to przedsiębiorcom na spore oszczędności oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i zgodności eksploatowanych urządzeń z UDT. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą napraw spawalniczych.

Czym są podesty ruchome?

Podesty ruchome to urządzenia, które podlegają kontroli Urzędu Dozoru Technicznego, Transportowego Dozoru Technicznego i Wojskowego Dozoru Technicznego. Służą jako platforma dla pracownika przy wykonywaniu różnego rodzaju prac na wysokościach. Użycie podestu umożliwia precyzyjne dostarczenie pracownika nawet w bardzo trudno dostępne miejsca znajdujące się na wysokości lub za przeszkodami. Ich intensywna eksploatacja sprawia, że są narażone na różnego rodzaju usterki, w tym pęknięcia eksploatacyjne. Od dobrego stanu technicznego podestu zależy bezpieczeństwo pracy i jej efektywność.

Podstawowy podział podestów ruchomych obejmuje:

  • podest ruchomy załadowczy;
  • podest ruchomy przejezdny (tzw. podnośnik koszowy);
  • podest ruchomy wiszący;
  • podest ruchomy masztowy.

Zakres prac

Wyróżnia się dwa podstawowe powody uszkodzeń elementów stalowych konstrukcji podestów ruchomych. Przede wszystkim dochodzi do nich wskutek intensywnej eksploatacji sprzętu, który z czasem się zużywa. Drugą przyczyną są uszkodzenia konstrukcji stalowej w wyniku uderzeń podestu o przeszkodę, co często ma związek z nieprawidłowym prowadzeniem pojazdu. Wówczas najczęściej dochodzi do uszkodzenia platformy podestu oraz jego barierek.

Z powodzeniem zrealizujemy prace naprawcze z uzgodnieniem naprawy w UDT, WDT i TDT. Najczęściej związane są one z uszkodzeniami platform, konstrukcji nośnych, podstawy (podwozia) oraz barier podestów ruchomych, a także ich ramy. Dotyczy to zarówno odkształceń, jak i pęknięć eksploatacyjnych. Naprawiamy elementy tj. kolumna obrotowa, wahacze, układ dźwigniowy, podpory, pochwy i talerze podpór, siłowniki sekcji teleskopowych wsuwnych, podstawy, ramiona, kosze, dźwigary, czopy i inne.

Posiadamy również doświadczenie we wprowadzaniu modyfikacji w konstrukcji sprzętu, a prace przeprowadzane są w zgodzie z wymaganiami UDT. Na każdą realizację dajemy dodatkową gwarancję na okres od 6 do 12 miesięcy. Czas jej trwania ustalany jest indywidualnie i przedstawiany jest w ofercie.

Zapraszamy do skontaktowania się z naszym zespołem i zapoznania się ze szczegółową ofertą współpracy.