O nas

Lubritech to rodzinna firma, która od ponad 25 lat zajmuje się regeneracją oraz sprzedażą części do wózków widłowych i maszyn przemysłowych, a także ich serwisowaniem.

Na zamówienie klientów produkujemy również osprzęt specjalistyczny oraz widły, na które wystawiamy deklarację zgodności dla UDT. Jako nieliczni na rynku posiadamy uprawnienia spawalnicze, nadane rzez Urząd Dozoru Technicznego, dzięki którym możemy w pełni profesjonalnie naprawiać, a także modyfikować wózki widłowe, suwnice, urządzenia załadowcze, wyładowcze oraz podające ładunki w ciągach technologicznych. Posiadamy uprawnienia UDT do napraw i modernizacji urządzeń będących w ewidencji UDT:
 • Suwnic,
 • Wózków jezdniowych,
 • Urządzeń załadowczych, wyładowczych lub podających ładunki w ciągach technologicznych,
 • Dźwigników,
 • Podestów ruchomych,
 • Układnic magazynowych,
 • Wciągników,
 • Wciągarek,
 • Wyciągów towarowych,
 • Żurawi przenośnych,
 • Żurawi przewoźnych,
 • Żurawi samojezdnych,
 • Żurawi stacjonarnych,
 • Żurawi szynowych,
 • Żurawi wieżowych,
 • Urządzeń do przemieszczania kontenerów.
Dysponujemy kwalifikowanymi technologiami spawania, także stali wysoko wytrzymałych, oraz uprawnionym personelem wykonującym prace spawalnicze, nadzorującym i kontrolującym prace. Wykonujemy naprawy uszkodzeń i pęknięć eksploatacyjnych oraz w miarę konieczności modernizacje stosując wzmocnienia i nakładki w uzgodnieniu z producentem urządzeń i na bazie własnego doświadczenia. Działania poprzedzone są uzgadnianiem technologii naprawy bądź modernizacji z UDT. Zapewniamy kompleksową usługę, obejmującą dokładną identyfikację uszkodzeń a także wykonanie stosownych badań i dokumentacji powykonawczej z odbiorem UDT włącznie.

Nasza firma została wyróżniona przez Instytut Badań Konsumenckich Certyfikatem jako Przedsiębiorstwo Godne Zaufania