Resurs UTB

Co to jest resurs?

Resurs jest określeniem, odnoszącym się do wyznaczania granicznych parametrów, wykorzystywanych do identyfikacji i oceny stanu technicznego Urządzeń Transportu Bliskiego (UTB), określanych za pomocą ilości cykli pracy i obciążenia. Resurs w myśl Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji Urządzeń Transportu Bliskiego, wprowadza konieczność odtworzenia historii eksploatacji UTB. Jest to niezbędne do przeprowadzenia oceny stanu technicznego.

W praktyce, resurs wykonywany jest w celu określenia bezpiecznego okresu użytkowania Urządzeń Transportu Bliskiego (UTB), bez względu na znajomość lub nieznajomość ich historii eksploatacji. Bezpieczny okres eksploatacji wyznaczany jest dla UTB ilością cykli pracy, a dla mechanizmów liczbą godzin pracy pod nominalnym obciążeniem. Wszystkie Urządzenia Transportu Bliskiego, które nadzoruje Urząd Dozoru Technicznego powinny zatem przejść resurs.

Resurs UTB nie taki straszny, jak go malują

Nie do końca poznana historia używanych urządzeń UTB, budzi u ich właścicieli uzasadniony strach i niepewność, o legalność ich dalszego użytkowania. Konieczność obliczenia resursu wydaje się być nieunikniona, a związane z tym koszta i problemy nadal owiane są tajemnicą. Czy rzeczywiście?

Zamów obliczenie resursu w naszej firmie, a Urząd Dozoru Technicznego Ci nie straszny

Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze technicznej, konserwacji, modernizacji  i naprawach urządzeń UTB. Posiadamy niezbędną wiedzę, umiejętności i uprawnienia UDT, pozwalające wykonać profesjonalny resurs każdej dźwignicy i pozostałych urządzeń, podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego. Jeżeli posiadają Państwo w swojej firmie Urządzenia Transportu Bliskiego, obliczenie resursu warto powierzyć nam.

Jak przeprowadzimy resurs UTB w Twojej firmie

W sytuacjach, kiedy nie jest możliwe odtworzenie historii eksploatacji urządzeń UTB, resurs wydaje się być niemożliwy do wykonania. Czy rzeczywiście? Z nami ten problem przestaje istnieć. Resurs przeprowadzamy, wykorzystując wszelkie dostępne informacje techniczne, na temat eksploatowanych urządzeń. Są to tabliczki znamionowe, dokumentacja z przeglądów i badań technicznych, protokoły z napraw, a także dokumentacja techniczna producenta oraz obowiązujące normy dla wybranych rodzajów maszyn. Dodatkowo, wybrane modele dźwignic fabrycznie są wyposażone w rejestratory widma obciążeń. Ich wyniki również są bardzo pomocne przy wykonaniu resursu.

Urządzenia Transportu Bliskiego – co wchodzi w ich skład

Urząd Dozoru Technicznego precyzyjnie określa jakie maszyny są urządzeniami UTB

 • suwnice, wciągniki, wciągarki,
 • żurawie stacjonarne, wieżowe, samojezdne i przenośne,
 • układnice magazynowe,
 • dźwigniki prostoliniowe,
 • wyciągi towarowe,
 • podesty ruchome wiszące, masztowe i załadowcze,
 • urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych,
 • schody i chodniki ruchome,
 • wózki jezdniowe podnośnikowe,
 • dźwigi budowlane i małe dźwigi towarowe,
 • dźwignice linotorowe,
 • przenośniki kabinowe i krzesełkowe o ruchu obrotowym.

W celu przeprowadzenia resursu w swojej firmie, zapraszamy do kontaktu z nami. Udzielimy niezbędnych informacji, dotyczących sprawnego wykonania wszystkich czynności związanych z resursem.

Firma Lubritech posiada wszystkie wymagane uprawnienia UDT do obliczenia resursu i przeglądów specjalnych.

Przegląd specjalny – remont kapitalny

Przegląd specjalny UTB, jak sama nazwa wskazuje, jest szczegółowym przeglądem Urządzeń Transportu Bliskiego, dla których resurs został osiągnięty. Zadaniem przeglądu specjalnego, jest potwierdzenie stanu technicznego urządzenia i ewentualne wykonanie napraw lub remontu. Wykonanie przeglądu specjalnego jest niezbędne do tego, by w dalszym ciągu bezpiecznie eksploatować urządzenie.

Przegląd specjalny i jego zakres

Wiele razy spotykamy się z pytaniem, co obejmuje przegląd specjalny? Odpowiedź jest bardzo prosta. Jego zakres jest szczegółowo określony instrukcją eksploatacji urządzenia, dla którego wykonano resurs. Co jednak w przypadku, kiedy dla urządzenia nie zachowała się kompletna instrukcja użytkowania? W takich wypadkach zastosowanie mają stosowane normy, wiedza inżynierska i techniczna, analogiczne specyfikacje techniczne i doświadczenie obsługi technicznej. Powyższą interpretację potwierdza również Urząd Dozoru Technicznego.

Do najważniejszych elementów, które obejmują przegląd specjalny należy konstrukcja nośna urządzenia, napęd, instalacje elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne oraz systemy i układy bezpieczeństwa. Nasza firma przeprowadza kompleksowe przeglądy specjalne UTB, posiadając do tego stosowne kwalifikacje i uprawienia Urzędu Dozoru Technicznego. Przegląd specjalny wykonujemy dla dźwignic i pozostałych Urządzeń Transportu Bliskiego (UTB).

Protokół z przeglądu specjalnego

Każdy wykonany przez nas przegląd specjalny, zostaje zakończony protokołem. Umieszczamy w nim najważniejsze informacje dotyczące całego procesu, m.in. dane osobowe, kwalifikacje i uprawnienia osób wykonujących przegląd, stosowane normy i kryteria oceny, wyniki przeglądu oraz zalecenia dotyczące remontu kapitalnego i jego zakresu.

Remont kapitalny po przeglądzie specjalnym

Jeżeli przegląd specjalny zaleca przeprowadzenie remontu kapitalnego urządzenia, właściciel może przystąpić do jego realizacji. W przypadku, kiedy koszt remontu kapitalnego jest niewspółmiernie wysoki do wartości urządzenia, właściciel może zdecydować o jego złomowaniu. Dotyczy to najczęściej sytuacji, kiedy remontu kapitalnego wymaga cała konstrukcja nośna wykonana ze stali. Wysokie koszty takiego remontu są wówczas nieuzasadnione ekonomicznie (skomplikowana naprawa, trudność ze zdobyciem części zamiennych, wysoki poziom zagrożenia towarzyszący demontażowi elementów itp.).

Ukończony remont kapitalny

Jeżeli remont kapitalny zostanie przeprowadzony zgodnie z zaleceniami protokolarnymi, urządzenie UTB zyskuje nowy resurs, czyli bezpieczny okres eksploatacji. Jego początek jest liczony od daty rozpoczęcia użytkowania po remoncie kapitalnym.