spawacz UDT

Suwnice – najczęstsze przyczyny awarii

Suwnice to urządzenia objęte dozorem UDT. Najczęściej pracują z dużymi obciążeniami, co w konsekwencji prowadzi do awarii wynikających ze zmęczenia materiału. Z jakimi najczęstszymi awariami mierzą się operatorzy suwnic i jakie czynności podjąć w celu przywrócenia sprzętu do pełnej sprawności?

Na co zwrócić uwagę w przypadku awarii suwnicy magazynowej?

Jeden z najpowszechniejszych błędów dotyczy zlecania napraw niewykwalifikowanemu personelowi w celu obniżenia kosztów. Błędnie przeprowadzony serwis, szczególnie spawalniczy, naraża całą konstrukcję i uniemożliwia uzyskanie zgody Urzędu Dozoru Technicznego na dalszą eksploatację.

Kolejny problem dotyczy złego ustawiania oraz przeciążania mechanizmu suwnicy. Wszystkie działania niezgodne z instrukcją obsługi wywołują zmęczenie materiału, a to z czasem zagraża bezpieczeństwu prac. Niezależnie od tego, czy przedsiębiorca posługuje się nowym czy używanym dźwigiem, powinien zlecić przegląd specjalistom z odpowiednimi uprawnieniami w celu wykluczenia wad konstrukcyjnych oraz materiałowych pojawiających się czasami na etapie produkcji. To wady, które musi rozpoznać ekspert w celu podjęcia dalszych działań zabezpieczających.

Suwnice mogą być wykorzystywane również na zewnątrz, w zmiennych warunkach atmosferycznych. Awarie suwnic magazynowych mogą więc wynikać z korozji. Niekiedy do ich uszkodzenia dochodzi wskutek kolizji z różnymi pojazdami i urządzeniami niezbędnymi w magazynie.

Stabilność suwnicy

Najwięcej wypadków z suwnicami na całym świecie dotyczy przewrócenia maszyny. Utrata stateczności wynika z zerwania źle zabezpieczonej podstawy. W celu ochrony urządzenia warto przemyśleć konsultacje ze spawaczami posiadającymi uprawnienia UDT. Spawacze zajmują się wzmacnianiem konstrukcji i często wydają rekomendacje dotyczące dalszych remontów.

Przeciążenie urządzenia to zbędne koszty

Wszyscy operatorzy powinni zapoznać się z maksymalnym udźwigiem danego dźwigu. Przekraczanie norm to nie tylko większe koszty modernizacji, ale realne ryzyko dla bezpieczeństwa  przeładunku. Suwnice pracujące w najtrudniejszych warunkach zabezpiecza się z pomocą uprawnionego spawacza, aby nie pominąć norm wyznaczanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

Przyczyny awarii suwnic magazynowych to zatem:

  • wady fabryczne (produkcyjne) wymagające pomocy specjalisty,
  • utrata stabilności i przewrócenie się suwnicy,
  • standardowe zużycie materiału, korozja,
  • dopuszczanie do urządzenia osób niewykwalifikowanych.

Spawacz UDT ma odpowiednią wiedzę i kwalifikacje do przeprowadzenia naprawy suwnicy magazynowej. Remont przeprowadzony przez specjalistę spełni normy inspekcyjne i pozwoli na dalszą eksploatację urządzenia.

Zostaw kontakt!

Udostępnij artykuł

Skopiuj link do pamięci

Kopiuj