resurs podestu ruchomego

Podest ruchomy – czy wymaga obliczenia resursu?

Zgodnie z przepisami wyznaczanie resursu wymagane jest dla wszystkich urządzeń podlegających pod dozór UDT, TDT, WDT. W wielu przypadkach konieczne będzie więc ustalenie resursu dla podestu ruchomego.

Czym jest resurs podestu ruchomego?

Resurs dla podestu ruchomego to stopień wykorzystania trwałości eksploatacyjnej tego urządzenia. Upraszczając, resursem nazywa się teoretyczny okres zdolności użytkowej danego podestu ruchomego. Oznacza to, że w tym czasie wykorzystywanie urządzenia powinno być w pełni bezpieczne, a sam podest i jego wszystkie podzespoły powinny zachować pełną sprawność.

Jak obliczyć resurs podestu ruchomego?

Obliczanie resursu podestu ruchomego wymagane jest przez przepisy. Jeżeli dany model posiada licznik motogodzin, to jego wskazania są wyznacznikiem resursu. Zgodnie z wymogami po każdym roku użytkowania sprzętu należy spisywać wskazania licznika motogodzin, a następnie weryfikować je z trwałością określoną przed producenta. Jeżeli w momencie zakupu nie otrzymałeś takiej informacji, to niezbędny jest bezpośredni kontakt z producentem, który określi resurs dla danego podestu ruchomego. W sytuacji gdy producent nie wskaże tego parametru, właściciel powinien skorzystać z usług osoby przeszkolonej w zakresie resursów przez UDT.

Po upływie resursu, czyli maksymalnej trwałości eksploatacyjnej urządzenia, wymaga się przeprowadzenie przeglądu specjalnego. Na jego podstawie specjalista może zalecić wykonanie kapitalnego remontu podestu. Wykonanie remontu zgodnie ze standardami rynkowymi i przepisami wpływa na wydłużenie resursu podestu ruchomego. 

Gdzie wykorzystuje się podesty ruchome?

Podesty ruchome to specjalistyczne urządzenia podlegające kontroli Urzędu Dozoru Technicznego. Wykorzystywane są w procesie unoszenia i przewożenia pracowników na stanowiska robocze za pomocą dedykowanej platformy i wysięgnika. Kontrola ich trwałości eksploatacyjnej pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa pracy, a także minimalizuje ryzyko ewentualnych wypadków. Niepoprawnie działający podest ruchomy może stanowić zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników na platformie, a także operatora sprzętu.

Zostaw kontakt!

Udostępnij artykuł

Skopiuj link do pamięci

Kopiuj