naprawy żurawi utb

Najczęstsze przyczyny powstawania awarii żurawi UTB

Awarie żurawi UTB wymagają profesjonalnej diagnostyki. Takimi zadaniami zajmują się wyłącznie specjaliści z odpowiednimi uprawnieniami. Wszystkie urządzenia transportu bliskiego muszą spełnić rygorystyczne normy stawiane przez Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny i Wojskowy Dozór Techniczny.

O co warto zadbać?

Zużycie żurawia operator musi kontrolować na bieżąco, ponieważ pęknięcia konstrukcji czy wady sterowania prowadzą do wypadków z udziałem ciężkich ładunków.

W niektórych żurawiach występują wady produkcyjne i konstrukcyjne wymagające ingerencji specjalistów i ponownego dopuszczenia do użytkowania.

Groźna wada dotyczy połączeń w żurawiach UTB, ponieważ elementy łączne mają tendencję do luzowania z czasem i tzw. „zużycia materiału”. Korozja i oddziaływanie środowiskowe też wpływa na stan dźwigu. Niektóre żurawie poruszają się na podestach albo na jednostkach pływających, np. pontonach. Awarie żurawi UTB wywołują też różne czynniki zewnętrzne, chociażby zalania czy losowe klęski żywiołowe. Z tego powodu urządzenie należy odpowiednio zabezpieczyć i nie dopuszczać osób niewykwalifikowanych do użytkowania.

Śmiertelne wypadki z żurawiami powoduje w większości przypadków błąd ludzki i nieprzestrzeganie instrukcji.

Co sprawia najwięcej problemów?

Wady jazdy, obrotu, czy nietypowe zmiany wysięgu to powód do podjęcia działań zapobiegawczych. Najwięcej wypadków związanych z żurawiami na całym świecie dotyczy przewrócenia się urządzenia –  jeden z głównych problemów dotyczy zatem przekroczenia udźwigu i wyjścia poza podstawowe parametry pracy. Na bieżąco powinno się przeprowadzać ocenę wysięgu, prędkości i wysokości przenoszenia. Dobra praktyka to wzmocnienie spawalnicze konstrukcji żurawia w taki sposób, aby wytrzymał większe obciążenia. Wymaga to kontaktu ze specjalistami i dopełnienia norm UDT.

Zostaw kontakt!

Udostępnij artykuł

Skopiuj link do pamięci

Kopiuj