wozek widlowy 4 - Moc udźwigu a ryzyko wystąpienia awarii wózka widłowego

Moc udźwigu a ryzyko wystąpienia awarii wózka widłowego

Podczas zakupu wózka widłowego podstawową kwestią, którą powinien kierować się kupujący, jest przeznaczenie urządzenia. Moc udźwigowa wózka powinna być dostosowana do rodzaju przenoszonych ładunków. Każdy operator musi bezwzględnie przestrzegać wartości umieszczonych na diagramie udźwigu nominalnego, aby uniknąć awarii urządzenia i niebezpiecznych, zagrażających zdrowiu i życiu sytuacji. Udźwig nominalny to ustalona przez producenta wózka maksymalna waga ładunku, która może zostać podniesiona na określoną wysokość przez podnośnik.

Zły dobór mocy udźwigu prowadzi do niebezpiecznych zdarzeń

Próba podniesienia ładunku cięższego niż waga ustalona przez producenta może okazać się tragiczna w skutkach nie tylko dla urządzenia, ale także dla operatora oraz jego współpracowników. Jednym z prawdopodobnych scenariuszy jest przewrócenie wózka widłowego. Może dojść również do zgięcia wideł wózka. O ile dla operatora w tym przypadku nie będzie to zabójcze, złamane widły wraz z ładunkiem mogą spaść na nieuważnego pracownika magazynu. Nie wspominając już w tym przypadku o awarii samego wózka. Spadający z wysokości, w wyniku złamania wideł ładunek, uderza w podłoże z ogromną siłą, niszcząc tym samym inne urządzenia lub towary znajdujące się na magazynie. Inne możliwe awarie spowodowane podnoszeniem ładunku cięższego niż nominalna moc udźwigu to: pęknięcia ramy wózka, zniszczenia masztu oraz jego łożysk. Nowocześniejsze wózki widłowe wyposażone są w specjalny czujnik ciśnieniowy umieszczony na rozdzielaczu, który ostrzega już nawet przed niewielkim przeciążeniem. Dzięki temu można uniknąć wielu awarii i wypadków. Operatorzy starszych wózków, aby uniknąć ryzyka przeciążenia urządzenia, muszą dokładnie zaznajomić się z diagramem udźwigu nominalnego, znajdującego się na nim.

Szczelność siłowników

Podczas eksploatacji wózka widłowego zdarzają się sytuacje, w których nie jest on w stanie podnieść ładunku o takiej wadze, jaką przewiduje nominalna moc udźwigu. Wynika to najczęściej z nieszczelności na siłownikach, ale może być też spowodowane zbyt małą ilością oleju. Wówczas nominalna moc udźwigu zmniejsza się, a po próbie podniesienia ładunek opada stwarzając niebezpieczeństwo uszkodzenia maszyny. W takim przypadku należy niezwłocznie obejrzeć siłowniki i tłoczyska. Jeżeli nie zostaną stwierdzone rysy i inne zniszczenia, wystarczy dolanie oleju. Gdy widać inne uszkodzenia, trzeba zregenerować siłownik przez wymianę uszczelnienia. Próbę szczelności układu hydraulicznego przeprowadza się na badaniach UDT.

Wózki widłowe to urządzenia, bez których dzisiejszy przemysł i transport byłyby sparaliżowane. Aby uniknąć wszelakich awarii oraz drastycznych wypadków spowodowanych ich przeciążeniem, należy przede wszystkim pamiętać o wartości udźwigu nominalnego konkretnego urządzenia oraz obserwacji poszczególnych elementów, zwłaszcza siłowników.

Zostaw kontakt!

Udostępnij artykuł

Skopiuj link do pamięci

Kopiuj