Naprawa masztu wózka widłowego Linde H16

Wózek widłowy Linde H16 seria 350 rok 2001 – Naprawa masztu z dokumentacją UDT. 


Na skutek intensywnej eksploatacji w trudnych warunkach (zakłady chemiczne) zużyciu uległy czopy rolek i mocowanie siłowników przechyłu w maszcie.

Wozek widlowy LindeH16 2001 naprawa masztu 3

Zużyte elementy masztu.

Wozek widlowy LindeH16 2001 naprawa masztu 4

Wycięcie uszkodzonych czopów rolek.

Wozek widlowy LindeH16 2001 naprawa masztu 1

Przyspawanie nowych elementów.

Wozek widlowy LindeH16 2001 naprawa masztu

Zbadanie spoin metodą VT i PT i maszt gotowy do montażu na wózku oraz odbioru doraźnego eksploatacyjnego przez inspektora UDT zgodnie z § 24 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. Nr 193, poz 1980.). Zakres badań jest określony również w § 24 ww. rozporządzenia. Urządzenie powinno być przygotowane do badania zgodnie z § 20 ww. rozporządzenia.