Contact us

Address Sławkowska 8, 02-979 Warszawa
Phone (+48) 511 995 952(22) 4252136
Email biuro@lubritech.com.pl

Lubritech Sp. z o.o.

KRS 0000838231 NIP 521-389-5271

Lubritech Piotr Lewandowski

NIP 5212135090

 

Spare parts (+48) 511 995 952

Welding repairs (+48) 602 299 095

Forks (+48) 602 299 095

Service life (+48) 519 671 107

Pallet forklifts (+48) 696 451 349

Sale of forklifts (+48) 696 451 349

Lubritech Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie przy ul. Sławkowskiej 8, 02-979 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000838231. NIP 5213895271. REGON 385931042. Wysokość kapitału zakładowego 55 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 55 000zł.