Linde H70 - uszkodzony pozycjoner

Naprawa uszkodzonego pozycjonera – Linde 

Naprawa urwanych prowadnic (wałków) wideł w pozycjonerze (przesuwie bocznym)

Urwane pekniete uszkodzone walki prowadnic widel

Urwane, pęknięte, uszkodzone wałki prowadnic wideł

Przyspawanie nowego walka do plyty mocujacej widly

Wykonanie (wytoczenie, wytworzenie) nowego wałka (prowadnicy)  

Wykonanie wytoczenie wytworzenie nowego walka prowadnicy

Przyspawanie nowego wałka do płyty mocującej widły

Projekt_naprawy_Linde_H70.pdfFragment dokumentacji (technologii naprawy) do uzgodnienia naprawy w UDT (Urząd Dozoru Technicznego)